วันพุธที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2551

7. โปรแกรม Netscape Navigator

Netscape Navigator เป็นโปรแกรมแอพพลิเคชันตัวหนึ่งเช่นเดียวกับโปรแกรมเวิร์ดหรือสเปรดซีท เพียงแต่โปรแกรมนี้ทำหน้าที่เป็นเว็บบราวเซอร์ในการท่องอินเตอร์เน็ต ดังนั้นหน้าตาคำสั่ง วิธีการใช้ และองค์ประกอบต่าง ๆ ของ Navigator จะคล้ายคลึงกับโปรแกรมแอพพลิเคชั่นตัวอื่น ๆ คือจะมีทั้งเมนูคำสั่ง ทูลบาร์ และพื้นที่แสดงข้อมูล

8. เมนูคำสั่ง

คำสั่งของ Netscape Navigator ทุกคำสั่งไม่ว่าจะเป็นคำสั่งในการใช้งานหรือ คำสั่งในการเซ็ทอัพโปรแกรมเบื้องต้น จะเก็บเอาไว้ในเมนูบาร์โดยจะมีโครงสร้างคล้ายกับเมนูบาร์ของโปรแกรมแอพพลิเคชั่นทั่วไป คือ มีเมนู File ถัดมาเป็น Edit และท้ายสุดเป็นเมนู Help สำหรับวิธะการเรียกใช้ก็ให้คลิกที่เมนูและคลิกเลือกคำสั่งตามที่ต้องการ เช่นเดียวกับโปรแกรมอื่น แต่จุดที่น่าสนใจของระบบ Help ใน Netscape Navigator ก็คือ คำแนะนำบางส่วนจะเก็บอยู่ที่เว็บไซต์ของ Netscape นั่นก็หมายความว่า เมื่อคุณเปิด Help ตัวนี้โปรแกรมจะวิ่งไปดึงข้อมูลจากเว็บไซต์มาแสดงทันที แต่นี้ผู้ใช้จะต้องเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตอยู่ก่อนด้วย

9. Navigation Toolbar

สำหรับคำสั่งที่มักจะเรียกใช้อยู่บ่อย ๆ เช่นคำสั่งเปิดช่องใช้พิมพ์ที่อยู่เว็บไซด์เข้าไปใหม่ คำสั่งเลื่อนกลับหลัง เลื่อนไปข้างหน้า หรือคำสั่งหยุดการดึงข้อมูล จะถูกนำมาเป็นปุ่มคำสั่งเรียงติดกันเป็น “แถบคำสั่ง” (Toolbar) เพื่อใช้เรียกใช้ได้ง่ายและรวดเร็ว แถบคำสั่งนี้เรียกว่า Navigator Toolbar
การใช้ก็เพียงแต่เลื่อนเมาส์พอยเตอร์ไปคลิกปุ่มคำสั่งที่ต้องการเท่านั้น จุดที่น่าสนใจของทูลบาร์ของ Netscape Navigator ก็คือ ปุ่มคำสั่งไม่ได้นูนขึ้นมาเหมือนกับโปรแกรมบน Windows ตัวอื่น ๆ แต่จะเป็นแถบแบบติดกันหมด แต่เมื่อผู้ใช้เลื่อนเมาส์พอยท์เตอร์ไปยังบริเวณปุ่มคำสั่ง ปุ่มคำสั่งที่ถูกชี้ถึงจะนูนขึ้นมาพร้อมกับสีสันที่จะแสดงเด่นขึ้นมา และก็ยังจะมีแถบคำอธิบายปุ่มคำสั่ง แสดงขึ้นมาอีกด้วย นอกจากนี้บางปุ่มคำสั่งจะแสดงเมนูหน้าเว็บเพจที่เข้าไปดูแล้ว เรียงลำดับลงมา เป็นต้น
นอกจากนี้ แถบคำสั่งของ Netscape Navigator ไม่ได้กำหนดตำแหน่งและรูปแบบตายตัว คุณสามารถที่จะปรับแต่ง โดยซ่อนแถบคำสั่งเอวไว้ หรือให้แสดงเฉพาะรูปภาพหรือข้อความอย่างเดียวก็ได้
ทางด้านขาวสุดของ Netscape Navigator เป็นรูปโลโก้ของ Netscape โลโก้มีการเคลื่อนไหวเป็นรูปดาววิ่งผ่านอักษรตัว N แสดงว่าขณะนั้น Netscape Navigator กำลังดึงข้อมูลจากเว็บไซด์อยู่ แต่ถ้าเป็นภาพอักษรตัว N นิ่ง ๆ แสดงว่าขณะนั้น Netscape Navigator หยุดดึงข้อมูลแล้ว ซึ่งอาจจะหมายถึงการดึงข้อมูลในเว็บเพจนั้นแสร็จสิ้น หรือมีการสั่งหยุดดึงข้อมูลก่อน นอกจากนี้ โลโก้นี้ยังใช้ในหน้าที่พิเศษได้อย่างหนึ่ง ก็คือ เมื่อคลิกที่โลโก้นี้ Netscape Navigator จะวิ่งไปยังเว็บไซต์ของบริษัท Netscape Communications ทันที